Släpvagnskonfigurator

Hur ser din annons ut? 

Här kan du snabbt och enkelt ladda upp din annons för att få en överskådlig bild av hur ditt budskap kommuniceras med hänsyn till layout, placering och avståndsförhållanden. Vi rekommenderar korta och kärnfulla budskap så att annonsinnehållet i kombination med mediets utformning och exponeringstid kommer till sin fulla rätt. Vår konfigurator är en värdefull hjälp för dig att granska din annons, kontakta oss när du är nöjd för mer information om hur du får ut ditt budskap.

Bästa resultat i konfiguratorn får Du om Din bilds storlek är 1024x708px. Format JPG eller PNG.

1. Skriv in din e-postadress

2. Ladda upp bild